1. Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Những thông tin chebupthainguyen.com thu thập từ khách hàng bao gồm:Họ và tên, số điện thoại cá nhân, địa chỉ nhà, Email, Facebook,Google. Tất cả các thông tin này đều được lưu trữ trên hệ thống bán hàng.

2. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

chebupthainguyen.com sử dụng thông tin khách hàng để gửi hàng, thông báo tin khuyến mãi, xác định nhu cầu của khách hàng để từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

3. Bảo mật thông tin khách hàng

chebupthainguyen.com cam kết không mua bán hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng dưới bất cứ hình thức nào. Mọi thông tin đều được mã hóa và tuân thủ quy định của nhà nước về quyền tự do cá nhân.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

chebupthainguyen.com lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng gọi điện,gửi mail đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Quyền của khách hàng

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu chebupthainguyen.com cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, chebupthainguyen.com có trách nhiệm thực hiện ngay lập tức yêu cầu đó.

Thông Tin Chè Thái Nguyên

Bạn có thể thích

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn